Schackregler

1. Schack-uppställning – Ställ upp schackbrädet

Schackuppställning – Så ställer du upp schackbrädet.

Innan du börjar spela schack så måste du börja med det mest grundläggande, schack-uppställningen. När du har ditt schackbräde, uppställningen av pjäser är korrekt, så är du redo att börja lära dig spela!

Här kommer vi att gå igenom allt från hur de olika pjäserna rör sig till hur du får göra ”En Passant”.

När du lärt dig reglerna så kan du spela schack online här!

2. Hur rör sig schackpjäserna?

Kungen

Kungen

Kungen kan röra sig 1 ruta i vilken riktning som helst (lodrätt, vågrätt och diagonalt), förutsatt att den rutan ej redan har en av sina egna pjäser där eller ifall det skulle ställa din kung i schack. Kungen får nämligen aldrig göra ett drag där de ställer sig själva i schack. När kungen löper risk att bli tagen av en av motståndarens pjäser så kallas det för ”Schack”.

Drottningen

Drottningen

Drottningen kan röra sig i oändligt många rutor som ej är upptagna i en rak linje (lodrätt, vågrätt och diagonalt). Med detta i åtanke så är det många som anser att drottningen är den bästa schackpjäsen som finns i spelet, och brukar därför försöka göra allt vid sin makt att inte förlora denna mäktiga pjäs.

Tornen

Tornen

Tornen kan röra sig lodrätt och vågrätt, förbi samtliga rutor som ej är upptagna av någon pjäs.

Tornen kan inte hoppa över några pjäser, och ifall din motståndare har en pjäs som är ”i vägen” så tar du bort deras pjäs ifall du väljer att ställa ditt torn på rutan.

Bönderna

Bönderna

Bönderna kan enbart röra sig framåt. Bortsett från de gånger som de har möjligheten att fånga en annan pjäs, då de kan ta en pjäs som låter bonden röra sig framåt ett steg och diagonalt.

Biskoparna

Biskop

Biskoparna rör sig enbart diagonalt. Det finns ingen gräns om hur många rutor du kan röra dig, förutsatt ingen annan pjäs är i din väg. Båda spelarna har två biskopar vardera, varav en som enbart rör sig på mörka rutor och en som enbart rör sig på ljusa rutor.

Springare

Springare är de pjäser som har svårast sätt som de rör sig på. De rör sig alltid enligt ett ”L” eller ett felvänt ”L”. Det vill säga två steg fram samt ett åt sidan, vilket ger oss formen av ett ”L”.

Se bifogad video för att lära dig mer om hur springaren rör sig.

Springare

3. Schackregler

Hur du kommer ur schack

Kungen kommer ur schack om du antingen:

  • Flyttar kungen från schack (Kan inte göra en rockad för att få ut kungen ur schack)
  • Blockera den pjäs som ställer din kung i schack, eller…
  • Fånga den pjäs som ställer din kung i schack.

Hur ställer jag någon schackmatt?

Syftet med schack är att ställa den andres kung schackmatt. Detta gör du när motståndarens kung är ställd i schack och inte har något sätt att komma ut ur det.

Hur gör jag en rockad i schack?

Det enda sättet du kan röra 2 pjäser med ett drag.

Det finns några saker som kan hindra dig från att få göra en rockad i din schackmatch, vi förklarar omständigheterna här nedan.

Först och främst så vill du göra en rockad av främst 2 anledningar: Du får oftast din kung i en säkrare position, samtidigt som du ”aktiverar” ditt torn.

För att få göra en rockad i schack måste du:

  • Det måste vara kungens första drag.
  • Det måste vara ditt torns första drag.
  • Det får inte vara någon pjäs mellan kungen och tornet.
  • Kungen får inte vara i schack och får inte heller ”passera schack”.

Eftersom du har två torn så har du möjligheten att välja ifall du vill göra det via ”kungens eller drottningens sida”. Oavsett vilken sida du väljer att göra detta på så behöver du flytta på både löparen och springaren som är i vägen.

När du väl gör din rockad så rör sig kungen enbart 2 rutor, oavsett viken sida du väljer att göra din rockad på.

En passant

En av de svåraste reglerna i schack är helt enkelt ”En Passant”. Vi

En av de svåraste reglerna som finns är den som kallas för ”en passant”. Vilket är en fransk fras för ”i förbifarten”. Om en bonde flyttar ut två rutor vid sitt första drag, och därigenom landar på sidan av en motståndares bonde (effektivt hoppar förbi den andra bonden förmåga att fånga den), har den andra bonden möjlighet att fånga den första bonden som den går förbi.

Uppgradera din bonde

Hur uppgraderar du en bonde i schack?

Om du lyckas få in en av dina bönder till brädets sista ruta på andra sidan av schackbrädet, kan du uppgradera bonden till en annan schackpjäs, bortsett från en ny kung eller bonde.

Gå vidare till schacköppningar

Nu när du vet hur pjäserna rör sig samt hur reglerna ser ut för att spela schack så är du redo för nästa steg. Gå över till schacköppningar för att lära dig om hur du kan öppna på ett starkt sätt för att vinna dina schackmatcher. Varför inte lära dig mer om skolmatt?

Registrera dig gratis och utmana dina vänner på chess.com

Lycka till!