Pirc defense

Ifall vit har öppnat med följande drag så har du möjligheten att spela schacköppningen Pirc defense:

The Pirc Defence - Chess Boards | Chess Sets | Chess Pieces - Buy Chess  Boards Online

Fördelar med Pircs defense

  • Svart har mycket variationer att använda sig av vid denna öppning.
  • Ett ganska svårt och komplicerat försvar
  • Vit kan tappa fokuset lätt eftersom svart spelar på ett väldigt unikt sätt.

Nackdelar med Pircs defense

  • Vit har inte jättemånga öppningar för att göra eventuella blunders
  • Vit kan också spela väldigt passivt
  • Det finns många sätt att motarbeta Pircs defense