Sicilian defence

Ifall vit öppnar med att flytta sin E-bonde fram till E4 så har du möjligheten att köra på med Sicilia defence, detta gör du genom att svara med din C-bonde fram till C5.

Hur öppnar jag Sicilian defence?

Fördelar med att använda Sicilian defence?

1 – Det sätter ny prägel på matchen och gör det mindre balanserat. Vilket betyder att vit behöver ta flera beslut i ett mycket tidigt stadie i matchen, vilket många orutinerade spelar kan ha problem med. Genom denna öppning så löper vit större risk att göra eventuella misstag i deras strukturbygge.

2 – Det ger svart möjligheten att utveckla sina pjäser i en snabbare takt, då vit kan bli förvirrad över denna öppning och bygga sin struktur ”som de brukar”, medans svart kan svara med att bygga vidare sin struktur på ett annorlunda sätt och därmed attackera vit på andra sätt än vad vit vanligtvis är van vid.

3 – Vid lägre rankingnivåer så är det alltid bra att forcera sin motståndare att ta beslut vid olika staider av matchen där de inte har så stor vana. Genom att göra er match mer unik så löper vit större risk att göra misstag -> Som du då självklart ska utnyttja.

Nackdelar med Sicilian defence?

1 – Det finns självklart fler sätt att arbeta mot Sicilian defence, men likt alla öppningar så är detta fallet för alla.

2 – Om bägge spelare spelar de bästa möjliga dragen (enligt AI) så har vit 4.4% högre chans att vinna matchen när båda gjort 1 drag vardera.

3 – För att utföra Sicilian defence perfekt så kommer du att behöva träna oerhört mycket. Eftersom vit möjligen inte är jättevan med detta underlag så kommer du att sättas på prov av många olika slag, vilket gör att du måste vara beredd på att vit kan försöka försvara sig på alla möjliga sätt. Men ju fler gånger du använder denna öppning, ju bättre blir du och ju mer van blir du att anpassa dig till hur vit svarar.

Analys:
På drygt 2 miljoner matchen vid denna position så ser vi att vit vinner 37.4% av gångerna, medans svart vinner 33% av gångerna.